Манай зочид

91311
ӨнөөдөрӨнөөдөр71
ӨчигдөрӨчигдөр58
Энэ 7 хоногтЭнэ 7 хоногт53
Энэ сардЭнэ сард1344
НийтНийт91311

Нэвтрэх

LOG IN

Булган аймгийн Онцгой байдлын газраас иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд Ажлын байрны Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт болон Галын аюулгүй байдлын Зөвшөөрөл авахад

 

Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 33 дугаар зүйл. 

Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх

чиглэлээр зөвшөөрөл олгоход хураах тэмдэгтийн

хураамжийн хэмжээ

           

            33.1.Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана:

           33.1.1.галын аюултай /газрын тосны бүтээгдэхүүн, шатамхай хий, шингэн/ болон тэсэрч дэлбэрэх бодис, материал хадгалах, ашиглахад галын аюулгүй байдлын зөвшөөрөл олгоход:

            33.1.1.а.нефтийн бүтээгдэхүүн, шатдаг хийн  агуулахад:

Нефтийн бүтээгдэхүүн, шатдаг хийн  агуулахын багтаамж  /куб.метр/

 

Хураамжийн доод хэмжээ /төгрөгөөр/

Хураамжийн дээд хэмжээ /төгрөгөөр/

1

2000, түүнээс доош

120 000

300 000

2

2001-10000

200 000

500 000

3

10001-20000

280 000

700 000

4

20001-50000

320 000

800 000

5

50001-ээс дээш

400 000

1 000 000

 

            33.1.1.б.шатахуун болон хий түгээх станцад 40 000-100 000 төгрөг;

            33.1.1.в.шатдаг хий жижиглэн борлуулахад 6000-12 500 төгрөг;

            33.1.1.г.тэсэрч дэлбэрэх бодис, материал ашиглахад  120 000-300 000 төгрөг;

            33.1.2.барилга, байгууламжийг шинээр барих зураг төсөлд хяналт хийн зөвшөөрөл олгоход:

Барилга байгууламжийн багтаамж, куб метр

Хураамжийн доод

хэмжээ /төгрөгөөр/

Хураамжийн

дээд хэмжээ /төгрөгөөр/

1

               3000 хүртэл

20 000

50 000

2

               3001-10000

40 000

100 000

3

            10001–ээс дээш

60 000

150 000

 

            33.1.3. барилгын өргөтгөл болон хийц бүтээц, цахилгааны эх үүсвэр, шугам сүлжээний зураг төсөлд хяналт хийн зөвшөөрөл олгоход 20 000-50 000 төгрөг;

            33.1.4.Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16.1.7-д заасны дагуу ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргахад  5000-12 500 төгрөг.

 

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.1.7 дахь заалт

Шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламжид гал унтраах тоног төхөөрөмж, анхан шатны багаж хэрэгсэл, бодис, материал зэргийг байрлуулан ашиглахдаа гал түймэртэй тэмцэх асуудал эрхэлсэн байгууллагад мэргэжлийн дүгнэлтийг гаргуулах.

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 дахь заалт

Галын аюултай болон тэсэрч дэлбэрэх бодис, материал хадгалж /шатахуун түгээх станц, шатах хий хадгалах зэрэг/, ашиглахад гал түймэртэй тэмцэх асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан ёсны зөвшөөрлийг авсан байна.

Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2 дахь заалт

Галын аюултай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, борлуулах иргэн болон хуулийн этгээд нь энэ тухайгаа гал түймэртэй тэмцэх асуудал эрхэлсэн байгууллагад мэдэгдэж зөвшөөрөл авах үүрэгтэй.

 

 

 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 199 дугаар тогтоол

Хорин хоёр. Гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр
зөвшөөрөл олгоход хураах тэмдэгтийн хураамжийн хэмжээ

22.1. Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуулийн 33.1-д заасан гал түймрийн улсын хяналтыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр зөвшөөрөл олгоход дор дурдсан хэмжээгээр тэмдэгтийн хураамж хураана:

22.1.1. галын аюултай (газрын тосны бүтээгдэхүүн, шатамхай хий, шингэн) болон тэсэрч дэлбэрэх бодис, материал хадгалах, ашиглахад галын аюулгүй байдлын зөвшөөрөл олгоход:

22.1.1.а. нефтийн бүтээгдэхүүн, шатдаг хийн агуулахад:

Нефтийн бүтээгдэхүүн, шатдаг хийн  агуулахын багтаамж  (куб.м)

Хураамжийн  хэмжээ

(төгрөгөөр)

1

2000 болон түүнээс доош

300 000

2

2001-10 000

500 000

3

10 001-20 000

700 000

4

20 001-50 000

800 000

5

50 001-ээс дээш

1 000 000

22.1.1.б. шатахуун болон хий түгээх станцад 100 000 төгрөг;

22.1.1.в. шатдаг хий жижиглэн борлуулахад 12 500 төгрөг;

22.1.1.г. тэсэрч дэлбэрэх бодис, материал ашиглахад 300 000 төгрөг.

22.1.2. барилга байгууламжийг шинээр барих зураг төсөлд хяналт хийн зөвшөөрөл олгоход:

Барилга байгууламжийн багтаамж  (куб метр)

Хураамжийн  хэмжээ

(төгрөгөөр)

1

3000 хүртэл

50 000

2

3001-10 000

100 000

3

10 001-ээс дээш

150 000

22.1.3. барилгын өргөтгөл болон хийц бүтээц, цахилгааны эх үүсвэр, шугам сүлжээний зураг төсөлд хяналт хийн зөвшөөрөл олгоход 50 000 төгрөг;

22.1.4. Галын аюулгүй байдлын тухай хуулийн 16.1.7-д заасны дагуу ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргахад 12 500 төгрөг.

Гэж заасан байна.

 

БУЛГАН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН

 

УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТЫН ТАСАГ

Манайд

Бидэнд 10 зочид ба Гишүүд байхгүй онлайн байна

Цаг агаар

 

Нэвтрүүлэг

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

Сүлдэнд мөнхөрсөн эр зоригийн алба

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

The Best Bookmaker Betfair Review FBetting cvisit from here.

Холбоо барих
© Булган аймгийн Онцгой байдлын газар